Hizmetlerimiz İlgili Yazılar
BİREYSEL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI / NLP

NLP NEDİR?

Neuro Linguistic programming

Neuro (Sinir, Algı) ; İnsan sinir sisteminin beş duyu organlarıyla vasıtasıyla çevresinden aldığı bilgileri ifade eder.

Linguistic (İfade, İletişim) ; Kişinin kendisi ve çevresi ile iletişimini anlatır.

Programming (Programlama) ; Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektir. Kısaca sinir sisteminin sözcüklerle programlanmasıdır.

Kelime anlamına göre açıklanması dışında şu şekilde tanımlanmaktadır;

NLP; düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere ulaşmak amacıyla onların en etkin şekilde nasıl kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır.

Kurucularından Richard Bandler, 1970 lerin başında Santa Cruz, California Üniversitesinde matematik okurken, Bilgisayar mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra Psikoloji ile ilgilenmeye başladı.

1971-72 yıllarında dil bilim dalında yardımcı Doçent olan ve NLP ‘nin diğer kurucusu Dr. John Grinder ile tanıştı.John Grinder, ABD ordusu özel kuvvetler biriminde daha sonra da Avrupa’da faaliyet gösteren gizli ajanken; dilleri çabuk asimile etme, aksan taklit etme ve farklı kültürel davranışları edinme becerilerinde ustalaşmıştı. John Grinder’in psikolojiye olan ilgisi Dil biliminin temelindeki amaçla aynıydı: Düşünüşün ve eylemlerin gizli dilbilgisini keşfetmek.

Richard Bandler ve John Grinder 1975 yılında Dünyaca meşhur Dr.Milton H. Ericson ile tanışıp, 1975 yılında ilk kitaplarının 1.cildini, 1977 yılında ise 2. cildini yayınladılar.

NLP ‘yi popülerize eden ise 1986’ da ‘Sınırsız Güç’ kitabının yazarı Anthony Robbins’ dir.Robbins bugün aralarında Bill Clinton’unda bulunduğu geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.NLP gelişimine devam ediyor. İnsan değişiminde en hızlı yöntem. Bugün ABD’ de 100’ün üzerinde NLP enstisüsü, 2 adet NLP üniversitesi vardır. Avrupa’da 50’nin üzerinde NLP enstitüsü bulunmaktadır. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde NLP sertifikası alanlar bu uygulamaları yapabilmektedirler.

 
Copyright © 2018 Idakurs Bireysel ve Kurumsal Gelişim
Son Güncelleme Tarihi : 17.1.2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content