Hizmetlerimiz İlgili Yazılar
KURUMSAL YAPILARDA UYUM VE İLETİŞİM ( İLETİŞİMDE UYUM )

Ticari ve sosyal yapıların tümünde kaynakların kullanımında‘’iktisadi olmak ‘’kar maksimizasyonu için ilk kurallardan bir tanesi olduğu bilinir.Buradan hareketle ,insan enerjisinin bilinçli kullanımıda; üretimden kaliteye,ilgililerin verim ve memnuniyet düzeyinden karlılık oranlarına kadar her şeyle ilgilidir.

‘’Bir insanın sorunlarının nedeni zihin zayıflığı olduğu gibi, toplum sorunlarının nedeni de ortak bilincin zayıflığıdır.Ortak bilinç uyumsuz olduğunda zayıflar.Düşmanlık,bencillik,hoşgörü eksikliği gibi özellikler ön plana çıkar.Kişilerde stres çok arttığında psikolojik veya fiziksel hastalıklar ortaya çıktığı gibi , toplumlarda da gerilim dayanma sınırının üstüne çıktığında ; Toplumsal felaketler yaşanır.

İşletmelerin iç ve dış iletişimleri, vizyon ve misyonlarına hizmet eden tüm eylemlerinin ilk basamaklarındandır.

UYUM yaratmak amaçlı İLETİŞİM birçok sorunu kaynağında çözdüğügibi,çatışma kültürünü yaratıcılık ve verime dönüştürebilir.

-Kuruluş,kadroların oluşumu
-Üretim, pazarlama,satış,kar/zarar
-Ekonomik verilerin paylaşımı
-Denetim, Yönetim
-İlk adımdan son adıma kadar HUKUKSAL SÜREÇLER
-EKİP ve TAKIM çalışmaları
-Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi
-Her türlü değişimlere UYUM(sosyal,ekonomik ve teknolojik) ve benzeri konularda iletişim, verimi geliştiren bir tarzda kullanıldığında mucizeler yaratır.

ABD’nde yapılan bir araştırmaya göre, üç iletişim kanalının etkileri (sözel,sestonu,beden dili) şu şekildedir:
-Sözlü iletişim % 7 (içerik ile ilgili)
-ses % 38 (tonlama,vurgu,telaffuz)
-Beden dili % 55 (mimikler,vücudunduruşu,bakışlar,mesafev.s.)

BÜTÜNLÜK, muhatabı ikna etmenin ilk şartıdır.

AHENK VE UYUM: mükemmel bir iletişim kurmak ve insanların güvenini kazanmak açısından önem taşımaktadır.

-Çoğunlukla insanlar, ‘’ortak hiçbir yanımız yok, paylaşacak bir şey bulamıyoruz,farklıkişilikleriz,iki yabancıyız v.b. gibi sözlerle-birçok yönden aynı olmalarına rağmen –uyum içersinde olmadıklarını ve sorun yaşadıklarını dile getirirler.İyi bir ilişkiyi diğerlerinden ayıran unsurlar neler olabilir?
Biribirini seven iki insan incelendiğinde,çoğu zaman; iki ayrı insanının sanki bir imiş gibi uyum içersinde hareket ettikleri görülür.
-Vücutlarını kullanma biçimleri,
-ses tonları,
-duyguları ve davranışları hemen hemen aynı gibidir.
-Aralarında sanki hiçbir engel yokmuş gibi hareket etmektedirler ve sanki birbirlerini yansıtmaktadırlar.
-İnsanlarla anlaşma içinde olmak ahenk getirir,tersianlaşmazlıklar,çatışmalar ve verim düşüklüğügelişir ki, bunlar ahenk ve uyum eksikliğinden ortaya çıkmaktadır.
-İnsanların dinleyebileceğinden daha hızlı b ir tempoda konuşmak uyum sorunları ve ahenksizlik yaratır.
-İnsanlar görsel imgeler tasarlarken, onlara duygulardan bahsetmek uyum getirmez.
-Kişi, sesininm temposunu dinleyenlerin nefes alış verişine göre ayarlarsa
Gözlerini onunla birlikte kırpar,aynışekilde başını sallarsa iyi bir ahenk ve uyum yaratılır.,Bu ‘’Aynı ritimle dans etmek gibidir’’.

KELİMELER

Beden dili ve ses tonu dışında diğer önemli unsur da kelimelerdir.

-Kelimelerin doğru ve yerinde kullanılması güvenli bir ilişkide doğru algıve uyum açısından önemlidir.
-İletişimde kelimeler, karşıdaki ile aynı kalıpta olmalı,
-Kelimelerin tonlama biçimleri benzeşmeli,
-Görsel ,işitsel,dokunsal kişilerin ifadelerinde farklı kalıplar anlaşıldığında,aynı kalıpların kullanılması
-Muhatabın yaptığı hareketlerin sadece belli bir kısmı aynalanması ,
-Bir vücut hareketini bir başka hareket ile eşleştirerek, çapraz eşleştirmek UYUM VE AHENK geliştirilir.
-Kalibrasyon diye ifade edilen; gülümseme, kaşçatma, el hareketleri ile duygusal tepkiler anlaşılıp geri beslemelerle iletişime yön verilir.NeticedeİLETİŞİMDE UYUM geliştirdiğimiz zaman ; İşletmelerdeki bireylerin enerjilerini problemler ve çatışma yerine uyum,ahenk,güven ve verime aktarabiliriz.

İLETİŞİMDE UYUM,EŞLEŞME VE POZİTİF YÖNLENDİRME

‘’Bu alanda 1+1= 2 değildir.’’

Kişisel bütünlük içersinde ne istediğini bilen ,kararlı bir insan olarak,etkili ve güvene dayalı bir iletişim kurmak için bu; son derece önemli bir yöntemdir.İyi bir iletişimde ,liderlikte, eğitimde ve her türlü kişilerarası ilişkilerde başarı ile kullanılmaktadır.

Eşleşme yapılmadan direkt yönlendirmeye kalkışıldığında muhataplarda DİRENÇ oluşur ve iletişimde aksamalar olur.

Vücut dili, ses tonu, konuşma hızı ve kelimelerle oluşan eşleşme ile aynı noktaya gelen iletişimde YAVAŞÇA; ses tonu, konuşma hızı, jest ve mimikler değiştirilir.Böylece: kişilere, gruplara, topluluklara istenilen yönde liderlik etmeye başlanır.

İletişim koparılmak istendiğinde, muhatabın zıddına hareket edilir. Hızlı konuşuyorsa yavaş, oturuyorsa ayağa kalkmak, samimi davranıyorsa soğuk davranmak v.s. bir toplantıyıçabucak bitirmenin etkili bir yoludur.

KURUMSAL YAPILANMADAKİ KAZANIMLAR

Yönetimde gelişim
Yönetimden alt kadrolara aktarımda yüksek başarı
Alt kadrolardan yönetime sağlıklı bilgi akşı
Grup ve takım çalışmalarında ileri düzey uyum.
İşletme bireylerine misyon ve vizyon ‘’ Biz kimiz,ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz ve ne yapmak istiyoruz ‘’ sorularına cevap veren ,heyecan ,motivasyon, güven aşılayan güçlü bir şirket olmanın başarısını arttırıyoruz.

ARAÇLARIMIZ:

-İçsel denetim teknikleri( Gerçek benlik)
-Birlikte yaşam meditasyonu ( merkeze bağlanma)
-Bireylerde sağlıktan kurumsal sağlığa, Kurum yapısındaki sağlıktan bireylere etkileşim teknikleri (duyguların temizlenmesi)
-Kurumsallaşma yönetim teknikleri

 
Copyright © 2018 Idakurs Bireysel ve Kurumsal Gelişim
Son Güncelleme Tarihi : 14.1.2018

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content