Hizmetlerimiz İlgili Yazılar
KURUMSAL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSALLAŞMA nedir

Yönetimsel dönüşüm-İşlerin kurallara bağlanması

‘’Bütün oluşumların temelinde mutlaka bir felsefe vardır.’’

Başarılı işletme ; Yöneticiler ve çalışanlarının DENGE,UYUM,GÜVEN ve DİSİPLİN içersinde SEVGİ ile oluşturdukları ölçülebilir DEĞERLER’dir.

-İşletmelerde vizyon ve misyon ne ifade eder:

Vizyon: Kurumlar ve İşletmelerin iş sahalarında temel yapılarını ,gelecekteki başarılarını ve ideal olanı resmeden tanımlardır.

-Varılmak istenen nihai hedefi vurgular

-Zaman içersinde çok az değişiklik gösterir.

-Kurucuların kişiliklerini,hedeflerini,hayallerini anlatır.

-Kısa,akılda kalıcı ve ilham vericidir.

-Kuruluşun var oluş gerekçesi ve temel ilkeleridir.

-Stratejik karar ölçütleri belirlemeye yarar.

Misyon: Hedeflere ulaşmak niyeti ile neleri nasıl yaptığımızı anlatır.

-Şu anda ne olduğu, neyi nasıl yaptığını anlatır.

-Zaman ve mekana bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.

-Vizyona giden yolda uygulanan en son stratejilerdir.

-Bu günü yansıtır,Müşterileri belirler.

-Temel süreçleri ve performans ölçütlerini belirlemeye yarar.

Türkiye’deki şirketlerin ortalama %99’u Kobi (Küçük ve orta ölçekli işletmeler)leren oluşmaktadır. Kobiler, ‘’küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandrılması hakkındaki yönetmelik’’ ile tanımlanmaktadır. ………..yılı istatistiklerine göre Kobilerin Ülke genelindeki

İSTİHDAM ORANI: % 75.8

EKONOMİDEKİ PAYI: % 54,2 (faktör maliyeti)

ÜRETİLEN KATMA DEĞER : % 45.8 olarak belirlenmiştir

Bu verilere göre; büyük oranda İnsana yönelik, daha sonra ekonomik değer olarak çok yüksek etki alanına sahiptir.Küreselleşme ile birlikte Ülkeler arası rekabet, Sektörler arası rekabete dönüşmüştür.Buna bağlı olarak gelişmiş ülkeler, Özel sektör odaklı politikalar gelştirmektedirler.Bu konuda Türkiye de de birçok kobi destek programı başarı ile yürütülmektedir.Bu programlar dışında KOBİLER veya daha BÜYÜK İŞLETMELER’in İNSAN unsuru üzerine kurulu olduğu gerçeği ‘’ İDA GELİŞİM’’ in Bireysel ve Kurumsal gelişim çalışmalarının temel amacıdır.

Gelişime doğru değişim.Değişim kaçınılmazdır, ancak her değişim gelişime doğru olmayabilir.ŞirketlerinEKONOMİK,SOSYAL VE YASAL YAPILANMASI KURUCU VE YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN şekillendirilir.Neticede ‘’ İnsan bilincinin gelişmişliği tüm hayatı yönettiği gibi ticari , sosyal,ekonomik ve siyasi hayatı %100 etkilemektedir.

En karlı yatırım,insana yapılan yatırımdır.

 
Copyright © 2018 Idakurs Bireysel ve Kurumsal Gelişim
Son Güncelleme Tarihi : 17.11.2018

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content